Internet của Việt Nam trở lại hoạt động bình thường

Sau một thời gian tạm ngừng để bảo dưỡng tuyển cáp quang biển quốc tế AGG cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet của Việt Nam thì theo thông báo của đơn vị bảo dưỡng ngày hôm nay tức ngày 23/10/2017 tuyến cáp quang này mới hoạt động bình thường

Kết nối internet thế giới đã được thông suốt

Gần đây tuyến cáp quang biển AAG thường xuyên bị sự cố

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam cho biết, đến 7h sáng 11/2017 tuyến cáp quang biển quốc tế AAG đã được đấu nối trở lại sau thời gian tạm ngưng liên lạc để sửa chữa và bảo dưỡng. Tuy nhiên, sau khi bảo dưỡng xong, tuyến cáp quang này phải mất 1 ngày để cân chỉnh và đến thì tuyến cáp quang mới hoạt động bình thường trở lại.
Trước đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet của Việt Nam cho biết, từ ngày 2/3 đến ngày 9/3, người dùng Internet khi truy cập vào các dịch vụ quốc tế sẽ bị ảnh hưởng do tuyến cáp quang biển quốc tế AAG tạm ngưng liên lạc để sửa chữa và bảo dưỡng. Như vậy, thời gian bảo dưỡng đã kéo dài lâu hơn dự kiến mất 6 ngày. Sau khi tuyến cáp quang biển quốc tế AAG tạm ngưng liên lạc các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu như  Viettel đã triển khai kết nối các kênh quốc tế của những tuyến cáp quang khác cố gắng đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Theo Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viettel, sự cố trên đã gây ảnh hưởng cho khoảng 25 – 30% dung lượng của mạng ADSL Viettel  và buộc doanh nghiệp này phải triển khai việc chuyển sang sử dụng dung lượng dự phòng. NetNam cho biết, khoảng 30% lưu lượng dịch vụ của họ đang chạy qua tuyến cáp quang biển quốc tế AAG, do đó khi tuyến cáp này bị đứt, hoạt động cung cấp dịch vụ của NetNam cũng có bị ảnh hưởng và chủ yếu là các khách hàng tại khu vực phía Nam.

14

No Responses

Write a response