Đến khi đến gần .. càng thấy rõ áo gấm rực rỡ .. giáp trụ sáng ccô .. gươm đao nháy ánh sáng tà .. bè lũ dung cực kỳ hùng tráng. Huynh đệ Huỳnh Nhãn Hồng Hy sóng ngựa cùng đi.Thích Mộc Chân và các con cùng chư tướng đón tiếp bên đàng. Huỳnh Nhãn Hồng Hy trông thấy máy chạy bộ điện đa năng.  khá lắm trẻ con Minh Cổ đứng xa xa bèn nhướng cặp mắt hí trông chằm chằm rồi ha hả cười lớn to ..

đưa bên tay vào bọc móc ra một nắm tàn bạc vụn quăng mạnh vào số trẻ .. cười lớn đáp .: Nhưng điều kẻ Minh Cổ coi trọng nhất là lễ phép giữa thân khách với nhau .. cử chỉ ấy của y dĩ nhiên là mười phần khinh bạc .. cũng rất bất kính. Lãnh đạo tướng binh sĩ kẻ Minh Cổ đều ngạc nhiên trông nhau. Số trẻ con kia đều biết về máy thể dục chạy bộ.  là con em bè lũ sĩ Minh Cổ tuy còn nhỏ nhưng đứa nào cũng tự tôn ..

hân hoan khi sử dụng máy chạy bộ điện giá rẻ tphcm

chẳng buồn ngó đến số tàn bạc quăng dưới đất. Huỳnh Nhãn Hồng Hy vô cùng cụt hứng .. lại quăng mạnh ra một nắm tiền tàn nữa .. kêu lên .: Giành nhau đi chứ .. con mẹ yên mày !? Kẻ Minh Cổ nghe thấy mọi điều về máy chạy bộ điện giá rẻ nhất.. ai cũng khó chịu thất sắc. Lúc ấy kẻ Minh Cổ còn chưa có chữ viết .. phong tục chất phác .. nhưng rất trọng tín nhủa lễ tiết .. nhất là rất trọng khách. Kẻ Minh Cổ sau nay chẳng đáp những lời nhơ bẩn ..

cho dù đối với bọn giặc cướp thâm thù .. hoặc lúc hân hoan dùng  máy chạy bộ điện đa năng giá rẻ.  đùa giỡn cũng chẳng chửi chửi. Khách bước vào lều Minh Cổ thì bất luận là quen hay chẳng nhất định cũng được thân nhân khoản đãi .. nhưng khách cũng quyết chẳng được có chút nào tỏ ra khinh mạn thân nhân .. nếu chẳng giữ lễ thân khách là tội lỗi chẳng gì to bằng. Huỳnh Nhãn Hồng Hy đáp lời Nữ Chân .. tướng sĩ Minh .

Quỳnh Tĩnh lúc yên thời thường nghe mẹ đáp việc kẻ Kiên tàn ngược .. xú dâm cướp bóc .. tàn giết tùng tính Trần Quốc ra sao .. họ có máy chạy bộ điện rẻ nhất. dòng kết với Bắc xú giết tử danh tướng Nhạc Phi của Trần Quốc ra sao .. tấm lòng ngây thơ đã sớm thù hận kẻ Kiên .. lúc ấy thấy gã Nhẫn tử nước Kiên kia vô lễ như thế bèn nhặt mấy lạng tiền tàn dưới đất chạy đến gần quăng mạnh vào mặt Huỳnh Nhãn Hồng Hy .. kêu lên .:

4

No Responses

Write a response