Ở Nhật,việc bạn có thiện chí du học không phải là tất cả. Bạn cùng với toàn bộ các học sinh quốc tế đều phải tham gia kỳ thi đầu vào các trường ở Nhật Bản vào tháng 6 hoặc tháng 10 hàng năm. Kỳ thi này cùng thời điểm với kỳ thi đại học của học sinh Nhật Bản tuy nhiên độ khó sẽ không bằng các bạn bản xứ vì chính sách chiêu mộ thêm học viên quốc tế của Nhật được áp dụng những năm trở lại đây.

Khi đã đầy đủ hồ sơ và quyết tâm du học, bạn tốt nhất nên liên hệ với trường để biết chắc chắn về thời gian, địa điểm diễn ra kỳ thi tránh sai lầm trong thông tin online. Khi đã vượt qua, có thể liên hệ với văn phòng quốc tế của trường để hỗ trợ các thủ tục học tập và nhập học trong thời gian sớm nhất.

Ở Nhật,việc bạn có thiện chí du học không phải là tất cả. Bạn cùng với toàn bộ các học sinh quốc tế đều phải tham gia kỳ thi đầu vào các trường ở Nhật Bản vào tháng 6 hoặc tháng 10 hàng năm. Kỳ thi này cùng thời điểm với kỳ thi đại học của học sinh Nhật Bản tuy nhiên độ khó sẽ không bằng các bạn bản xứ vì chính sách chiêu mộ thêm học viên quốc tế của Nhật được áp dụng những năm trở lại đây.

Khi đã đầy đủ hồ sơ và quyết tâm du học, bạn tốt nhất nên liên hệ với trường để biết chắc chắn về thời gian, địa điểm diễn ra kỳ thi tránh sai lầm trong thông tin online. Khi đã vượt qua, có thể liên hệ với văn phòng quốc tế của trường để hỗ trợ các thủ tục học tập và nhập học trong thời gian sớm nhất.

5

No Responses

Write a response