3 chiến lược bán hàng để mở rộng khách hàng

Mô hình đào tạo và bán hàng của Challenger không giải thích được những áp lực và nhu cầu duy nhất tạo ra doanh thu thông qua việc mở rộng khách hàng. Tâm lý người mua là khác nhau, vì vậy câu chuyện và kỹ năng của bạn cần phải khác biệt. Bạn cần thay đổi cách tiếp cận của mình để bao gồm các chiến lược bán hàng này để giữ và tăng doanh thu với khách hàng hiện tại của bạn.

thu hút khách hàng và mở rộng khách hàng

1. Biết khi nào nên củng cố hiện trạng

Không có gì sai khi sử dụng một thông điệp khiêu khích hoặc giới thiệu Nhu cầu vô thức để phá vỡ hiện trạng của người mua của bạn. Nhưng phương pháp nhắn tin này chỉ hoạt động khi bạn là người ngoài cuộc cố gắng giành lấy khách hàng mới. Status Quo Bias là lợi thế cạnh tranh của bạn khi thuyết phục khách hàng gia hạn hoặc trả nhiều tiền hơn cho các giải pháp của bạn và nó là nền tảng cho các cuộc hội thoại bán chạy quan trọng của bạn .

Xem thêm: Túi đựng hàng chuyên nghiệp tại Dutu

2. Huấn luyện nhóm của bạn để lưu loát tình huống

Lưu loát tình huống có nghĩa là có thể tham gia khác nhau với khách hàng tiềm năng so với khách hàng, biết cách điều chỉnh cho các thời điểm quyết định khác nhau trong suốt vòng đời của khách hàng. Thật không may, hầu hết các nhóm Tiếp thị và Bán hàng đều có cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp cho mọi cuộc gặp gỡ. Thay vào đó, bạn cần những câu chuyện và kỹ năng được thiết kế riêng cho các cuộc trò chuyện mở rộng của khách hàng để tối đa hóa khả năng của công ty bạn trong việc giữ và phát triển doanh nghiệp của bạn.

3. Hợp tác chặt chẽ với Thành công của Khách hàng

Gia hạn và tăng giá đòi hỏi sự liên kết độc đáo giữa các tổ chức Tiếp thị, Bán hàng và Thành công của Khách hàng. Tất cả ba đội đóng một vai trò quan trọng trong việc giành được những khoảnh khắc thương mại quan trọng với khách hàng hiện tại của bạn. Việc nhắn tin, nội dung và đào tạo kỹ năng phù hợp sẽ cải thiện đáng kể khả năng của bạn để sắp xếp các phòng ban này để có kết quả duy trì và mở rộng tốt hơn.

Nghĩ xa hơn mô hình bán hàng Challenger

Không có nghi ngờ rằng thách thức người mua của bạn thực hiện hành động quyết định trong các tình huống bán hàng cụ thể. Nhưng bạn không muốn khiêu khích những khách hàng khó tính của mình đến mức bạn vô tình mở ra cơ hội cạnh tranh. Nghiên cứu cho thấy mô hình Challenger có thể chỉ hiệu quả đối với việc mua lại logo mới chỉ 20-30% trong hành trình của khách hàng.

5

No Responses

Write a response